90رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
عبارت مورد جستجو :
گفتمان با نخبگان 22 فروردین 1395 12:17
گفتمان با نخبگان
دیدارها 20 فروردین 1395 10:0
دیدارها
جلسات حوزه 21 فروردین 1395 5:23
جلسات حوزه
فتوای فطرت 20 فروردین 1395 18:39
فطرت بر دو چیز فتوی میدهد:اول: بنده خدا بودن دوم: آزاد از غیر او شدن
امر به معروف 21 فروردین 1395 4:53
امر به معروف توسط شهروندان قابل اجراست
بازدید از فدراسیون تیر اندازی آزادی
نکوداشت پیشکسوتان حوزه های علمیه تهران
آسیب شناسی حوزه های علمیه
سوابق علمی و فرهنگی
سوابق اجرایی 29 دی 1394 22:12
سوابق اجرایی
  • تعداد رکوردها : 90